ცოდნა, გამოცდილება, ხარისხი
 

ალტერჯგუფი საქართველოში პირველი საკონსალტინგო კომპანიაა, რომელიც მომხმარებელს ბიზნეს და მენეჯმენტ კონსალტინგში, აუდიტსა და მარკეტინგში პროფესიულ მომსახურებას სთავაზობს. ჩვენ ვრჩევთ განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფ კომპანიებს მმართველობითი პრობლემების მოგვარების, ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბების, იურიდიული და ფინანსური დოკუმენტაციის მოწესრიგებისა და ადამიანური რესურსების მართვის თაობაზე.

2004 წელს, პირველად საქართველოში ალტერჯგუფმა ქართველ მომხმარებელს მენეჯმენტ კონსალტინგი შესთავაზა, რომელიც ითვალისწინებს კომპანიის საქმიანობაში გარე რესურსების ჩართვას, ბიზნესის ლიმიტირებული რესურსების სწორ გამოყენებას, სამუშაო დროის მართვასა და ბიზნესის ეფექტიანობის გაზრდას.


სიახლეები კონსალტინგის სფეროდანსიახლეები ალტერჯგუფთან ერთად